Muhu Liha viis 2018 aastal ellu LEADER meetme poolt toetatud teadmussiirde projekti "Muhu Liha liikmete ühistegevuse koolitus ja õppereis". 6.-7.03.2018 toimunud õppereisi raames külastati Soomes asuva ettevõtte Kometos tehast, kus valmivad moodultapamajad. 20.04.2018 toimunud õppepäeval esinesid mitmed eduka ühistegevuse praktilise poolega ning lihtööstuse tööga kokku puutunud eksperdid.

Kaie Laaneväli- Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond, peaspetsialist. Tunnustatud tootjarühm, kvaliteedikava ja tunnustatud tootjarühma investeeringutoetus. Mart Undrest - Eesti Kalapüügi Tulundusühistu ja Eesti kalatootjate Keskühistu juhatuse liige. Ühistutega töötamise kogemus ja mis on kasu ühistulisest koostööst. Sulvi Munk- Saarte Koostöökogu- Saarte koostöökogu kogemusest väiketapamajade külastamsiest välisriikides. Enn Kuslap-OÜ Karjamõisa. Väiketapamaja ehitamise ja käitamise kogemusest Karjamõisa näitel.

Aitäh LEADER väga kasuliku ja hariva õppereisi ja infopäeva toetamise eest!