LEADER

Muhu Liha projekt

Täname meie partnereid

Programm

Programmi “Edukas ja ettevõtlik Saaremaa” õppereis Walesi. 9.-13.03.2022 toimus Muhu Liha liikmete õppreis Walesi lamba- ja veisekasvatustaludesse. Meid võttis vastu organisatsioon Hybu Cig Cymru (HCC) ehk tõlgituna Walesi liha edendamine. HCC on loodud 2003 aastal riigiettevõttena eesmärgiga aidata talunikel kohalikkult toodetud lamba- ja veiseliha turustada. Esimesel päeval külastasime Tyn Llwyfan farmis tegutsevat lamba- ja veisefarmerit Gareth Wyn Jones´i. Garethi pere on selles farmis lambaid ja veiseid kasvatanud juba 370 aastat. Pealelõunal suundume pisut uhkemasse ja suuremasse farmi Rhug Estate, mille omanikuks on lord. Lisaks lammastele ja veistele kasvavad farmis ka kalkunid, toodetakse rohelist energiat ja ilutooteid. Farmis on ka talupood ja lihuniku lett, kus saab osta värsket liha. Järgmisel päeval suundusime Dolgellau karjaturule. Üle Walesi tegutseb kokku 36 karjaturgu ja loomade müük nii farmerite vahel, kui ka lihaks käibki peamiselt läbi karjaturgude. Järgmisel päeval külastasime farmi Kehoe Countryside. Farmis kasvatatakse lambaid, veiseid ja hobuseid aga lisaks tegeletakse ka looduskaitseliste töödega. Enda hooldatavatelt liigirikastelt karjamaadelt kogutakse taimede seemneid ja külvatakse neid näiteks maanteede äärtesse. Viiakse läbi erinevaid pärandkooslustega seotud koolitusi- näiteks kivisele pinnasele karjaaedade rajamine. Aitäh Saarte Koostöökogu väga kasuliku ja hariva õppereisi toetamise eest! Projekt „Muhu Liha Nõmmküla tootmishoone liha töötlemiseks kohandamine ja sisustamine“ 2019 aastal toetas LEADER läbi kohaliku tegevusgrupi MTÜ Saarte Koostöökogu Muhu Liha meetmest “Ettevõtte konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus”. Projekti “„Muhu Liha Nõmmküla tootmishoone liha töötlemiseks kohandamine ja sisustamine“ toetati 75 519,15 euroga. Projekti tulemusel renoveeritakse Muhu saarel, Nõmmküla külas Muhu Liha tootmishoone ning sisustatakse see vajalike seadmetega lamba, veise ja ulukiliha töötlemiseks, müügiks pakendamiseks ja säilitamiseks. Aitäh LEADER vajaliku investeeringu tegemise toetamise eest! Projekt „Muhu Liha liikmete ühistegevuse koolitus ja õppereis“ Muhu Liha viis 2018 aastal ellu LEADER meetme poolt toetatud teadmussiirde projekti “Muhu Liha liikmete ühistegevuse koolitus ja õppereis”. 6.-7.03.2018 toimunud õppereisi raames külastati Soomes asuva ettevõtte Kometos tehast, kus valmivad moodultapamajad. 20.04.2018 toimunud õppepäeval esinesid mitmed eduka ühistegevuse praktilise poolega ning lihtööstuse tööga kokku puutunud eksperdid. Kaie Laaneväli – Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond, peaspetsialist. Tunnustatud tootjarühm, kvaliteedikava ja tunnustatud tootjarühma investeeringutoetus. Mart Undrest – Eesti Kalapüügi Tulundusühistu ja Eesti kalatootjate Keskühistu juhatuse liige. Ühistutega töötamise kogemus ja mis on kasu ühistulisest koostööst. Sulvi Munk – Saarte Koostöökogu- Saarte koostöökogu kogemusest väiketapamajade külastamsiest välisriikides. Enn Kuslap – OÜ Karjamõisa. Väiketapamaja ehitamise ja käitamise kogemusest Karjamõisa näitel.

 

Aitäh LEADER väga kasuliku ja hariva õppereisi ja infopäeva toetamise eest!

Pood
Otsing