Toidukvaliteedikava

Biosfääri programmiala rohumaaveis ja -lammas

Muhu Liha tooted valmivad toidukvaliteedikava “Biosfääri programmiala rohumaaveis ja -lammas” kohaselt.

Lambaid ja veised karjatatakse suuresti liigirikastel pärandkooslustel.

Muhu Liha tooted valmivad riiklikult tunnustatud toidukvaliteedikava “Biosfääri programmiala rohumaaveis ja -lammas” kohaselt.

Biosfääri programmiala rohumaaveis ja -lammas toidukvaliteedikava tegutsemispiirkond on piiritletud Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialaga. Lääne-Eesti saartel on aluspõhja aluselist kivimist tulenevalt liigirikas ja omapärane loodus.
Lambaid ja veised karjatatakse suuresti liigirikastel pärandkooslustel. Kasvatatakse looduslikesse tingimustesse sobivaid vastupidavaid lamba ja veise tõuge. Looduslikel rohumaadel karjatatavad tõud on aeglase kasvuga, mis koos liigirikka koresöödaga annab nendele loomade lihale head maitseomadused.

Ligi pool Eestis inventeeritud pärandkooslustest on konsentreeritud Lääne Eesti saartele.
Suur osa Euroopa elurikkusest on seotud pärandkooslustega, mille karakteerne taimestik ja elustik on välja kujunenud pika aja vältel mõõduka niitmise ning karjatamise tulemusena.
Iseloomuliku taimestiku ja elustiku säilimise tagamiseks on oluline, et neid kooslusi ei künta, väetata ega külvata neile produktiivsuse tõstmiseks kultuurtaimede seemneid.

Pood
Otsing