Toidukvaliteedikava

Muhu Liha tooted valmivad tunnustamisel oleva toidukvaliteedikava “Läänesaarte rohumaa veis ja lammas” kohaselt.

Läänesaarte rohumaa veis ja lammas toidukvaliteedikava tegutsemispiirkond on piiritletud Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialaga. Lääne-Eesti saartel on aluspõhja aluselist kivimist tulenevalt liigirikas ja omapärane loodus.
Lambaid ja veised karjatatakse suuresti pärandkooslustel. Kasvatatakse looduslikesse tingimustesse sobivaid vastupidavaid lamba ja veise tõuge. Looduslikel rohumaadel karjatatavad tõud on aeglase kasvuga, mis koos liigirikka koresöödaga annab nendele loomade lihale head maitseomadused. Ligi pool Eestis inventeeritud pärandkooslustest on konsentreeritud Lääne Eesti saartele.
Suur osa Euroopa elurikkusest on seotud pärandkooslustega, mille karakteerne taimestik ja elustik on välja kujunenud pika aja vältel mõõduka niitmise ning karjatamise tulemusena.
Iseloomuliku taimestiku ja elustiku säilimise tagamiseks on oluline, et neid kooslusi ei künta, väetata ega külvata neile produktiivsuse tõstmiseks kultuurtaimede seemneid.

Toidkvaliteedikavaga ja kavas osalevate tootjate nimekirjaga  saad tutvuda siin:

Toidukvaliteedikava_Läänesaarte_rohumaa_veis_ja_lammas

Toidukvaliteedikavas osalevate tootjate nimekiri