Toidukvaliteedikava

Muhu Liha tooted valmivad toidukvaliteedikava “Biosfääri programmiala rohumaaveis ja -lammas” kohaselt.

Biosfääri programmiala rohumaaveis ja -lammas toidukvaliteedikava tegutsemispiirkond on piiritletud Lääne-Eesti saarte biosfääri programmialaga. Lääne-Eesti saartel on aluspõhja aluselist kivimist tulenevalt liigirikas ja omapärane loodus.
Lambaid ja veised karjatatakse suuresti liigirikastel pärandkooslustel. Kasvatatakse looduslikesse tingimustesse sobivaid vastupidavaid lamba ja veise tõuge. Looduslikel rohumaadel karjatatavad tõud on aeglase kasvuga, mis koos liigirikka koresöödaga annab nendele loomade lihale head maitseomadused. Ligi pool Eestis inventeeritud pärandkooslustest on konsentreeritud Lääne Eesti saartele.
Suur osa Euroopa elurikkusest on seotud pärandkooslustega, mille karakteerne taimestik ja elustik on välja kujunenud pika aja vältel mõõduka niitmise ning karjatamise tulemusena.
Iseloomuliku taimestiku ja elustiku säilimise tagamiseks on oluline, et neid kooslusi ei künta, väetata ega külvata neile produktiivsuse tõstmiseks kultuurtaimede seemneid.

Toidkvaliteedikavaga ja kavas osalevate tootjate nimekirjaga  saad tutvuda siin:

Toidukvaliteedikava_Biosfääri programmiala_rohumaaveis_ja -lammas

Toidukvaliteedikavas osalevate tootjate nimekiri

TOIDUKVALITEEDIKAVA RAKENDAMIST TOETAB PRIA TOIDUKVALITEEDIKAVA RAAMES TOODETUD TOOTEST TEAVITAMISE JA TOOTE MÜÜGI EDENDAMISE TOETUSE RAAMES.

Muhu Liha products are made according to the food quality plan “Biosphere program area grassland beef and lamb”.

Biosphere program area grassland beef and lamb food quality plan is limited to the West Estonian Archipelago Biosphere Reserve. West Estonian archipelago has rich and unique nature. Cattle and sheep are grazing generally on species rich heritage grasslands. Nearly half of Estonian heritage grasslands are concentrated on the Western Estonian archipelago. Large proportion of Europe’s biodiversity is related to the heritage grasslands. Species richness of heritage grasslands is formed as a result of long term extensive grazing and mowing. In order to retain the species richness it is important not to fertilize, plow or sow these areas.  Breeds that are resilient and well suited to the natural conditions are preferred. These breeds are generally with slow growth.  Slow growth combined with grass feed results in the meat with very good taste characteristics.