Projekt „Muhu Liha Nõmmküla tootmishoone liha töötlemiseks kohandamine ja sisustamine“

2019 aastal toetas LEADER läbi kohaliku tegevusgrupi MTÜ Saarte Koostöökogu Muhu Liha meetmest “Ettevõtte konkurentsivõime suurendamine ja ühistegevus”. Projekti “„Muhu Liha Nõmmküla tootmishoone liha töötlemiseks kohandamine ja sisustamine“ toetati 75 519,15 euroga.

Projekti tulemusel renoveeritakse Muhu saarel, Nõmmküla külas Muhu Liha tootmishoone ning sisustatakse see vajalike seadmetega lamba, veise ja ulukiliha töötlemiseks, müügiks pakendamiseks ja säilitamiseks.

Aitäh LEADER vajaliku investeeringu tegemise toetamise eest!

Projekt „Muhu Liha liikmete ühistegevuse koolitus ja õppereis“

Muhu Liha viis 2018 aastal ellu LEADER meetme poolt toetatud teadmussiirde projekti “Muhu Liha liikmete ühistegevuse koolitus ja õppereis”. 6.-7.03.2018 toimunud õppereisi raames külastati Soomes asuva ettevõtte Kometos tehast, kus valmivad moodultapamajad. 20.04.2018 toimunud õppepäeval esinesid mitmed eduka ühistegevuse praktilise poolega ning lihtööstuse tööga kokku puutunud eksperdid.

Kaie Laaneväli – Maaeluministeeriumi kaubanduse ja põllumajandussaadusi töötleva tööstuse osakond, peaspetsialist. Tunnustatud tootjarühm, kvaliteedikava ja tunnustatud tootjarühma investeeringutoetus.
Mart Undrest – Eesti Kalapüügi Tulundusühistu ja Eesti kalatootjate Keskühistu juhatuse liige. Ühistutega töötamise kogemus ja mis on kasu ühistulisest koostööst.
Sulvi Munk – Saarte Koostöökogu- Saarte koostöökogu kogemusest väiketapamajade külastamsiest välisriikides.
Enn Kuslap – OÜ Karjamõisa. Väiketapamaja ehitamise ja käitamise kogemusest Karjamõisa näitel.

Aitäh LEADER väga kasuliku ja hariva õppereisi ja infopäeva toetamise eest!